ช็อปปิ้งบุญ » ๒๑/๘/๕๙ โครงการ “ช็อปปิ้งวัด ช็อปปิ้งบุญ” วัดพุน้อย

๒๑/๘/๕๙ โครงการ “ช็อปปิ้งวัด ช็อปปิ้งบุญ” วัดพุน้อย

22 สิงหาคม 2016
402   0

๒๑/๘/๕๙ โครงการ “ช็อปปิ้งวัด ช็อปปิ้งบุญ” ตักบาตรทุกๆวันอาทิตย์ เพื่อตั้งเป็นคลังอาหาร ช่วยเหลือเด็กและโรงเรียน ที่ขาดแคลนในจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

« 1 ของ 2 »