กิจเจ้าคณะฯ » หลวงพ่อเจ้าคุณฯ พระโสภณพัฒนคุณ ร่วมพุทธาภิเษก วัตถุมงคลพิธีอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หลวงพ่อเจ้าคุณฯ พระโสภณพัฒนคุณ ร่วมพุทธาภิเษก วัตถุมงคลพิธีอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

10 เมษายน 2017
470   0

๙ เมษายน ๒๕๖๐ หลวงพ่อเจ้าคุณฯ พระโสภณพัฒนคุณ ร่วมพุทธาภิเษก วัตถุมงคล ในพิธีอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ขึ้นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ.ที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ จ.ลพบุรี

« 1 ของ 2 »