มูลนิธิเศรษฐีเรือทอง » พระครูประภัทรธรรมทิน ได้ร่วมถวายปัจจัย สนับสนุนเพื่อการศึกษาแผนกธรรมและ แผนกบาลี ณ.วัดวงทาส ศูนย์ปฏิบัติธรรมเกาะสวรรค์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

พระครูประภัทรธรรมทิน ได้ร่วมถวายปัจจัย สนับสนุนเพื่อการศึกษาแผนกธรรมและ แผนกบาลี ณ.วัดวงทาส ศูนย์ปฏิบัติธรรมเกาะสวรรค์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

13 กันยายน 2016
169   0

๑๓/๙/๕๙ พระครูประภัทรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง ได้ร่วมถวายปัจจัย สนับสนุนเพื่อการศึกษาแผนกธรรมและ แผนกบาลี ณ.วัดวงทาส ศูนย์ปฏิบัติธรรมเกาะสวรรค์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ คณะสงฆ์ ที่มาเรียนบาลี ถวายปัจจัยแด่คณะครูที่สอน องค์ละ ๕,๐๐๐ บาท อนุโมทนา สา…ธุ