มูลนิธิเศรษฐีเรือทอง » พระครูประภัทรธรรมทินได้มอบทุนทรัพย์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ ” มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

พระครูประภัทรธรรมทินได้มอบทุนทรัพย์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ ” มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

8 กันยายน 2016
152   0

๘/๙/๕๙ พระครูประภัทรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง ได้มอบทุนทรัพย์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งแสนบาท ) แก่ ” มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” เพื่อสนับสนุนโครงการ โปรดให้โอกาสแก่เรา เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป สา…ธุ