ช็อปปิ้งบุญ » ท่านรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร รพ.บ้านหมี่ เป็นตัวแทน พระครูประภัทรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง ได้ถวายนมกล่อง ที่ได้จากโครงการ “”ช็อปปิ้งวัด ช็อปปิ้งบุญ” 

ท่านรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร รพ.บ้านหมี่ เป็นตัวแทน พระครูประภัทรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง ได้ถวายนมกล่อง ที่ได้จากโครงการ “”ช็อปปิ้งวัด ช็อปปิ้งบุญ” 

23 สิงหาคม 2016
203   0

๒๓/๘/๕๙  ท่านรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร รพ.บ้านหมี่ เป็นตัวแทน พระครูประภัทรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง ได้ถวายนมกล่อง ที่ได้จากโครงการ “”ช็อปปิ้งวัด ช็อปปิ้งบุญ” แด่พระสงฆ์อาภาส และผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ที่รักษาตัวที่ รพ.บ้านหมี่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้หายป่วยโดยเร็ว